O Fundacji

Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej (Digital Market Development Foundation) została powołana w celu stymulowania rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwiązania cyfrowe - rozwój rynku świadczenia usług drogą elektroniczną, handlu elektronicznego oraz usług społeczeństwa informacyjnego (gospodarki elektronicznej) poprzez współpracę, wymianę know-how oraz silną i efektywną reprezentację interesów branży w dialogu z instytucjami krajowej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Celami Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej są:

  1. rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  2. rozwój gospodarki internetowej oraz rynku świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego oraz dostępu do informacji i aplikacji poprzez sieci telekomunikacyjne,
  3. wspieranie przedsiębiorców (zwłasza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych,
  4. wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez następujące działania:

  • rozwój, wspieranie i promocję przedsiębiorczości,
  • realizację badań i rozwój technologii,
  • działalność informacyjną, wydawniczą i promocyjną,
  • działalność edukacyjną i szkoleniową,
  • budowanie relacji społecznych oraz networking biznesowy,
  • dostarczanie wiedzy eksperckiej z dziedziny nowych technologii.

Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do Klubu eGospodarki >>